Wat moet ik doen als ik (een nest van) Aziatische hoornaars vind?

Probeer voorzichtig een foto te maken van het nest en meld het via Vespawatch. De melding zal worden gevalideerd om te bevestigen of het om een Aziatische, dan wel Europese hoornaar gaat. De Europese hoornaar bijvoorbeeld is groter dan de Aziatische en wordt soms met zijn naamgenoot verward, maar die soort brengt geen schade toe aan andere bijennesten. Na de melding wordt u doorverwezen naar een lijst van opgeleide verdelgers van Aziatische hoornaar. U kunt daar ook terugvinden of u zich in een gebied bevindt waar er gesubsidieerde verdelging gebeurt. Als een nest zich dicht bij menselijke activiteiten bevindt en een mogelijk steekgevaar betekent, neemt u contact op met de brandweer via het nationaal wespenloket. Als er geen onmiddellijk gevaar is maar u het nest graag zo snel mogelijk laat verwijderen, neemt u best contact op met een professioneel verdelger uit de lijst. Probeer nooit zelf een nest van Aziatische hoornaars te bestrijden. Ziet u één enkele Aziatische hoornaar? Meld het dan via www.waarnemingen.be of via de app Obsidentify/iObs. Het afvangen of doden van koninginnen Aziatische hoornaar raden we af om te vermijden dat inheemse soorten ter verwarring worden gedood of als bijvangst in een val terechtkomen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos blijft inzetten op de verdelging van de soort binnen het eigen patrimonium en ondersteunt mee de bestrijding van de soort in Vlaanderen..