Hoe kan ik een milieuovertreding melden?

Worden er bomen gekapt zonder vergunning of kapmachtiging? Is uw huisdier het slachtoffer van vergiftigd lokaas? Ziet u een dode roofvogel waarvan u denkt dat hij in verdachte omstandigheden overleden is? Mail of bel dan de bevoegde natuurinspectieregio. Elke melding wordt bekeken en geregistreerd, maar de prioriteit ligt bij overtredingen die het meeste schade aanrichten aan onze natuur. Dat zijn onder meer:
  • Misdrijven in gebieden met een hoge beschermingsgraad
  • Illegale ontbossingen
  • Verwijderen van bomenrijen, poelen en andere kleine landschapselementen
  • Vogelvangst
  • Georganiseerde stroperij