Hoe treden natuurinspecteurs op en wat zijn hun bevoegdheden?

De natuurinspectie is geen interventiedienst die meteen kan uitrukken bij een melding. In dringende gevallen is het beter om eerst de lokale politie te contacteren en pas daarna de overtreding aan ons te melden.

Om te kunnen ingrijpen op het terrein hebben natuurinspecteurs onder meer het recht op identificatie en ondervraging van een persoon en mogen ze voertuigen en vergunningen controleren. Natuurinspecteurs kunnen indien nodig een proces-verbaal opmaken, wat kan leiden tot een geldboete. Natuurinspecteurs zijn gewapend in het kader van de uitoefening van hun beroep. Ze dragen een uniform met het kenteken van ‘natuurinspecteur’ zodat ze onmiddellijk herkenbaar zijn op het terrein.