Wat moet ik doen als ik schade heb van een marter(achtige)?

Marterachtigen, zoals steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn, zijn slimme roofdieren die graag dicht bij mensen wonen. Vooral steenmarters, die steeds vaker voorkomen in Vlaanderen, kunnen het soms bont maken. Ze zorgen voor geluidsoverlast en kunnen daken, isolatie of auto-onderdelen beschadigen. Marterachtigen mogen echter niet gevangen of gedood worden. Het dier vangen of verplaatsen heeft ook geen zin, want marters vinden de weg snel terug, of er neemt een ander individu de plaats in. 

Schade aan woningen kan beperkt worden door de gaten af te dichten waarlangs de marter uw huis binnenkomt of de toegang tot het dak verhinderen. Het beste moment om de toegang tot uw woning af te sluiten, is 's nachts als het dier op jacht is. Als er jongen zijn, van maart tot en met juni, moet u wachten tot zij het huis verlaten hebben. Bijkomend kunt u de marter ook afschrikken met ultrasone geluiden of andere middelen, maar die middelen bewijzen niet altijd hun effectiviteit. Voor schade aan voertuigen is het plaatsen van stroomstootplaatjes in de motorruimte een efficiënte preventieve maatregel. 

Hebt u schade en wilt u een schadevergoeding afvragen? Dan moet u de schade kunnen aantonen én minstens een van de verplichte basismaatregelen hebben genomen.