Mogen kinderen overal in het bos spelen?

Nee, kinderen mogen niet overal spelen in onze natuurgebieden. Ook zij moeten op de paden blijven. Toch willen we dat kinderen zich kunnen uitleven in de natuur. Daarom werden er speelzones en vrij toegankelijke zones afgebakend in gebieden waar de natuur minder kwetsbaar is. Ons netwerk van speelzones is ondertussen zo uitgebreid dat elk kind wel een plekje in de natuur vindt vlakbij om te ravotten.
Speelzones zijn stukken natuur of bos waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en de paden mogen verlaten. Soms vindt u er speeltuigen, maar even vaak ook niet. In een speelzone mag u kampen bouwen of zelfs een touwenparcours aanleggen, zolang u na de activiteit alle constructies weer verwijdert en het bos in zijn oorspronkelijke staat terugbrengt. 

Er zijn drie soorten speelzones: permanente speelzones, zomerspeelzones en vrij toegankelijke zones. In de speelzones mag veel, maar er gelden wel enkele spelregels >