Mag ik 's nachts vissen? Mag ik kamperen tijdens het nachtvissen?

Sommige vissen laten zich ’s nachts makkelijker vangen dan overdag. Daarom zijn veel vissers fan van nachtvissen. Nachtvisserij is in Vlaanderen gedefinieerd van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang. De officiële uren variëren van dag tot dag. In principe mag u nachtvissen in alle visplassen en waterlopen, behalve in ecologisch waardevolle wateren. Let op: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen. Raadpleeg het Reglement Openbare visserij, waarin u meer informatie vindt over de nachtvisserij en de wateren waar lokale toegangsregels gelden.

Een groot visverlof geeft een hengelaar het recht om ’s nachts te vissen, maar geeft niet het recht om te kamperen langs de waterkant. Kamperen is een bevoegdheid van de gemeente en wordt gehandhaafd door de lokale politie, de terreinbeheerder of dijkwachter. In de visserijwetgeving staat echter wel vermeld dat een hengelaar zich in de mogelijkheid moet bevinden om zijn hengel voortdurend te bewaken.

Het gebeurt wel vaker dat hengelaars een grote paraplu, een schuiltentje, bivy of kampeertent gebruiken tijdens het nachtvissen. In de praktijk is het onderscheid tussen schuilen tijdens het vissen of kamperen niet altijd even duidelijk. Veel zal afhangen van de omstandigheden en de beoordeling door de handhaver ter plaatse. We kunnen dus geen eenduidig antwoord geven over het kamperen, maar raden steeds aan om goed na te kijken of er een lokale toegankelijkheidsregeling bestaat. We adviseren om het schuilen langs de waterkant tijdens de nachtvisserij discreet en beperkt in omvang te houden en op geen enkele manier overlast te veroorzaken. Probeer tijdens het nachtvissen ook de aanwezigheid te vermijden van mensen die zelf niet aan het hengelen zijn.