Voor welke milieuovertredingen contacteer ik natuurinspectie?

Veel natuur in Vlaanderen is wettelijk beschermd. Sommige stukken waardevolle natuur krijgen extra bescherming via het Europese Natura 2000-netwerk of het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Vlaanderen heeft wetten en regels vastgelegd om die bescherming concreet af te dwingen. Het team Natuurinspectie van Natuur en Bos zorgt ervoor dat die regels  correct worden nageleefd.

De natuurinspecteurs treden onder meer op tegen:
  • Vissen zonder visverlof of met verboden tuigen
  • Jagen zonder jachtverlof of met verboden tuigen
  • Kappen van bos zonder vergunning
  • Rooien van houtkanten zonder vergunning
  • Doden, vangen of verhandelen van beschermde diersoorten
  • Sluikstorten in natuurgebied

Opgelet: u kunt niet met alle meldingen bij natuurinspectie terecht.
  • Hebt u een gewond, dood, of verloren gelopen dier gevonden?  Contacteer de gemeente, de politie of een opvangcentrum voor vogels of wilde dieren. Meer informatie > 
  • Hebt u een vraag over een vergunning (kappen van bomen, vegetatie wijzigen…)? Contacteer dan onze dienst Adviezen en Vergunningen (AVES) >
  • Wilt u een illegale constructie of milieuhinder melden? Contacteer het departement Omgeving >
  • Stelt u vissterfte vast? Meld het onmiddellijk aan de lokale politie of milieudienst. 

De natuurinspecteurs zijn ook niet verantwoordelijk voor uitgehongerde paarden in een weide, verwaarloosde honden of katten of lozingen van giftige stoffen in een visvijver. Op www.milieuhandhaving.be leest u in detail wie u kunt contacteren bij verschillende soorten hinder of overtredingen.