Ziek of dood dier gevonden

Afbeelding
Icoon webpagina's ziekten bij dieren in het wild
Soms kunt u in de natuur een ziek, gewond, verzwakt of dood dier aantreffen. Wilt u helpen, raak het dier dan zo weinig mogelijk aan en neem steeds de nodige voorzorgsmaatregelen. Dode everzwijnen, vogels en amfibieën kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid en worden ingezameld voor verder onderzoek.

Ziek, verzwakt of gewond dier gevonden?

Hebt u een ziek, verzwakt of gewond dier gevonden, wees dan voorzichtig. Zieke dieren voelen zich snel bedreigd als er iemand in de buurt komt en kunnen soms agressief reageren. Bovendien kunnen ze besmet zijn met ziektekiemen. 
 • Raak een ziek of verzwakt dier bij voorkeur niet aan.
 • Observeer het dier even om zeker te zijn dat het wel degelijk ziek of verzwakt is. Het kan immers gebeuren dat een dier gewoon aan het uitrusten is. Jongen van roofvogels springen op een bepaald moment uit het nest en liggen dan op de grond, maar worden wel nog door hun ouders gevoederd. Ook jonge reekalfjes die u in de vegetatie ziet liggen, zijn meestal helemaal niet achtergelaten door hun moeder. Raak jonge dieren zeker niet aan: uw geur kan ervoor zorgen dat de ouderdieren het jong verstoten.
 • Denkt u toch dat een dier in nood is, bel dan een gespecialiseerd opvangcentrum om te vragen wat u kunt doen.
   

Dood dier gevonden?

Hebt u een dood dier gevonden, blijf dan op afstand en raak het kadaver zeker niet aan. Dode dieren kunnen besmet zijn met ziektekiemen. 
 • Is het géén wild dier? Contacteer dan de eigenaar. Als u de eigenaar niet kunt bereiken, neem dan contact op met de politie. Een elementaire hygiëneregel stelt dat de beheerder of eigenaar ervoor zorgt dat een kadaver niet ter plekke ontbindt.
 • Is het een wild dier? Neem contact op met de bevoegde instanties, zeker als het om meerdere kadavers op één plaats gaat. Zo’n uitzonderlijke sterfte kan veroorzaakt worden door een infectie of een gezondheidsprobleem. Sommige diersoorten zijn bovendien beschermd en worden wetenschappelijk opgevolgd. Afhankelijk van de diersoort kunt u verschillende instanties contacteren.
 • Hieronder leest u per diersoort wie u wanneer moet contacteren.
  Wanneer het kadaver verwijderd moet worden, contacteert u de eigenaar of beheerder van het terrein. 
  • Ligt het kadaver in een gewestelijk park of een groene ruimte in beheer van Natuur en Bos? Waarschuw dan Natuur en Bos via het telefoonnummer 02/553 81 02.
  • Ligt het kadaver in een groene ruimte beheerd door de gemeente, op een openbare weg, een niet-openbare weg of een privé-eigendom? Contacteer dan de gemeentediensten of lokale politie.
Raadpleeg de juridische informatie in verband met kadavers van dieren zonder (gekende) eigenaars, de zogenaamde ‘res nullius dieren
​​​

Zieke of dode vogel gevonden?

Om een goed beeld te krijgen van de virusstammen die circuleren bij wilde vogels en om de evolutie van de uitbraak op te volgen is het belangrijk waakzaam te zijn voor zieke en dode wilde vogels.
 • Als u dode vogels aantreft in Vlaanderen of Wallonië, bel dan steeds de (gratis) influenzalijn op 0800/99777. Daar zal men u wegwijs maken in wat er met het kadaver moet gebeuren. De kadavers worden dan indien aangewezen verder onderzocht op ziekteverwekkers.
 • Als u zieke vogels aantreft, contacteer dan een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) zodat de dieren er verzorgd kunnen worden of indien nodig geëuthanaseerd en onderzocht kunnen worden op vogelgriep. Wanneer u een zieke vogel aantreft in de kuststreek, contacteer dan de gratis influenzalijn (0800/99777), daar zal u verdere instructies krijgen om de zieke vogel te laten ophalen.
   
Meer informatie over vogelgriep vind je hier terug.

SOS mezensterfte
In april 2020 werd er door onze buurlanden een grote sterfte opgemerkt bij mezen en soms ook bij andere zangvogels. Ontdek wat er precies aan de hand is en hoe u kunt helpen >
 

Zieke of gewonde vleermuis gevonden?

Als u een vleermuis vindt die ziek of gekwetst is en verzorging nodig heeft, kunt u het naar een erkend opvangcentrum (VOC) brengen. Om te vermijden dat vleermuizen besmet kunnen raken met het COVID-19-virus neemt u daarbij best volgende maatregelen:
 • Raak geen dieren aan als u symptomen van COVID-19 hebt (of als u onlangs symptomen gehad hebt).
 • Draag wegwerphandschoenen en zet een goedgekeurd mondmasker op als u een noodlijdend dier naar een VOC brengt. Zo verkleint u de kans dat u het COVID-19-virus aan een dier kunt doorgeven.
Wees zeer voorzichtig bij het manipuleren van vleermuizen. Lees zeker onze aanbevelingen hieromtrent >

Lees  meer informatie over:

Zieke egel gevonden?

De egel heeft het de laatste jaren moeilijker in ons land. Daarom zijn er enkele onderzoeken opgestart. Lees hoe egels gemonitord worden en wat u moet doen als u een zieke egel vindt.

Dood everzwijn gevonden?

Na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Wallonië worden alle dood gevonden everzwijnen in Vlaanderen ingezameld voor analyse, tenzij ze een duidelijk slachtoffer zijn van jachtactiviteiten. De gecontacteerde medewerker van het provinciale opvangcentrum voor wilde dieren zal vragen naar uw precieze locatie en de situatie ter plaatse (ziet het kadaver er nog intact uit of is het al deels vergaan, ligt het in een bos of langs de weg, is het een klein big of een groter zwijn…).

De medewerker zal vervolgens verdere instructies geven. Deze persoon zal u eventueel vragen om niet weg te gaan tot wanneer er een ploeg ter plaatse komt om het kadaver op te halen voor onderzoek. Op die manier proberen we samen om eventuele ziekten bij wilde zwijnen snel vast te stellen en verdere spreiding te voorkomen.
 

Dode ree, hert, moeflon of vos gevonden?

Blijf op afstand en raak het kadaver niet aan. Bel het Opvangcentrum voor Wilde dieren (VOC) uit uw provincie zodat het kadaver kan ingezameld worden voor onderzoek.

De gecontacteerde medewerker van het provinciale opvangcentrum voor wilde dieren zal vragen naar uw precieze locatie en de situatie ter plaatse (ziet het kadaver er nog intact uit of is het al deels vergaan, ligt het in een bos of langs de weg, …). Indien het kadaver voldoet aan de door ANB vastgelegde criteria zal het worden opgehaald door het VOC voor autopsie en onderzoek. Indien het kadaver niet voldoet aan de onderzoekscriteria zal het VOC dat meedelen aan de melder en dient de eigenaar of terreinbeheerder het kadaver te verwijderen.
 

Dode amfibie gevonden?

Wanneer u een dode amfibie in Vlaanderen aantreft waarbij het kadaver relatief vers én intact is zonder traumatische doodsoorzaak (dus geen aangereden amfibieën, kadavers die zijn aangepikt door dieren en geen verdronken amfibieën) brengt u die best steeds naar een van de Opvangcentra voor Wilde dieren (VOC) zodat de doodsoorzaak wordt onderzocht:   
 • Verpak het kadaver in een dubbele plastic zak of berg het op in een plastieken doosje
 • Volg steeds het veiligheidsprotocol om ongewilde verspreiding van het virus te voorkomen
   

Opvangcentra Wilde Dieren (VOC’s) die het provinciale contact zijn voor de ziektebewaking bij wilde fauna in Vlaanderen

Regio VOC Contact
Antwerpen VOC Brasschaat-Kapellen
Holleweg 43, 2950 Kapellen
Telefoon: 03/376 45 15
E-mail: info@vocbrasschaatkapellen.be 
Limburg VOC Natuurhulpcentrum Oudsbergen
Industrieweg Zuid 2051, 3660 Oudsbergen
Telefoon: 089 85 49 06
E-mail: info@natuurhulpcentrum.be 
West-Vlaanderen VOC Oostende
Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende
Telefoon: 059 80 67 66
E-mail: voc.oostende@vogelbescherming.be
Vlaams-Brabant VOC Malderen
Boeksheide 51, 1840 Malderen
Telefoon: 052 33 64 10
E-Mail: voc.malderen@gmail.com 
Oost-Vlaanderen VOC Merelbeke
Liedermeersweg 14, 9820 Merelbeke 
Telefoon: 09 230 46 46
E-mail: voc.merelbeke@vogelbescherming.be

 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0