Waar kan ik een natuurbeheerplan inkijken?

U kunt alle goedgekeurde natuurbeheerplannen raadplegen bij Natuur en Bos. De regelgeving Openbaarheid van Bestuur en de GDPR-wetgeving zijn daarbij van toepassing. Op afspraak kan een plan op kantoor ingekeken worden. Ontwerp-natuurbeheerplannen waarvoor de consultatieperiode nog loopt, kunt u ook inkijken, digitaal of op papier, om eventueel opmerkingen in te dienen. Die publieke consultatie is bedoeld om omwonenden en belanghebbenden de kans te geven opmerkingen en bezwaren te formuleren bij het ontwerp-beheerplan. De indiener van het natuurbeheerplan krijgt zo meer informatie over de wensen en bezorgdheden van de omwonenden en gebruikers, en kan waar mogelijk het ontwerp-beheerplan nog aanpassen.