Waar kan ik vissterfte melden?

Merkt u een (dreigende) vissterfte op? Meld het onmiddellijk aan de gemeentelijke milieudienst of de lokale politie. Zij kunnen op het terrein de situatie inschatten en maatregelen nemen.

Een (dreigende) vissterfte kunt u op verschillende manieren herkennen. Een of enkele dode vissen in een waterloop wijzen meestal op een natuurlijke sterfte. Daarvoor hoeft u niets te doen. U grijpt best wel in als u:
  • Meerdere dagen na elkaar dode vissen ziet in hetzelfde water
  • Meerdere dode vissen ziet over een lange afstand
  • De vissen aan het wateroppervlak naar lucht komen happen

Download de brochure vissterfte herkennen (pdf)
Lees meer informatie >