Waar kan ik zien of mijn tuin jachtgebied is? Hoe kan ik mijn tuin uit een jachtplan laten halen?

U kunt alle jachtplannen online raadplegen. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen en zijn dus jachtgebied. Het kan zijn dat uw tuin lang geleden opgenomen werd in een jachtplan, in de periode dat er nog geen schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig was. Als u uw eigendom niet in een jachtterrein wil,  kunt u uw perceel uit dat jachtplan laten wissen.

U kunt uw eigendom op twee manieren laten schrappen uit het jachtterrein:
  1. Via het e-loket: Een aanvraag via het e-loket is alleen mogelijk voor personen met een Belgisch rijksregisternummer.
  2. Per post of per mail bij de arrondissementscommissaris van uw provincie: Vul een aanvraag tot verwijdering van percelen uit een jachtplan (doc - 221 kB) in en stuur een kopie van het volledige aanslagbiljet onroerende voorheffing of een overzicht van uw eigendom, te bekomen via de website van FOD Financiën, per post of per e-mail naar de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is. Die onderzoekt de aanvraag. Wijzigingen worden elk kwartaal doorgevoerd en zijn dus niet meteen zichtbaar.

Let op! Wanneer een perceel niet in een jachtplan is opgenomen, is geen enkele vorm van jacht mogelijk. De eigenaar moet zijn goed correct beheren en kan juridisch (mede-)aansprakelijk gesteld worden voor het beheer van soorten die op zijn terrein leven en voor de schade die ze eventueel elders aanrichten.