Praktisch jachtexamen

Afbeelding
Icoon Jagen
Eén keer per jaar organiseert Natuur en Bos het praktische jachtexamen. Daarmee kunt u bewijzen dat u bekwaam bent om te jagen en dat u dus in aanmerking komt voor een Vlaams jachtverlof.
 

Waar en wanneer?

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt;  
 • Vak 1 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2024 georganiseerd op 5, 6, 7 en 8 augustus 2024 in 2870 Ruisbroek. In geval van uitzonderlijk veel kandidaten kan vak 1 ook op 9 augustus 2024 georganiseerd worden. 
 • Vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2024 georganiseerd in het weekend van 17 en 18 augustus 2024 in 2200 Herentals.
 • Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2024 georganiseerd op 12, 13 en 14 augustus 2024 in 3970 Leopoldsburg. 
 • Elke examendag begint om 8 uur. 

Alle geldig ingeschreven kandidaten krijgen uiterlijk twintig dagen voor het examen een brief met de juiste datum, plaats en uur van elke proef. 
 

Hoe kunt u zich inschrijven?

U kunt inschrijven en betalen via het elektronisch inschrijvingsformulier op het e-loket.
 
 • De inschrijvingen starten vanaf 1 mei 2024
 • Het inschrijvingsformulier (inclusief betaling) moet uiterlijk op woensdag 26 juni 2024 ingediend zijn.
   
Kandidaten zonder Belgisch rijksregisternummer kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be.
 

Wie kan deelnemen?

Om deel te nemen aan het praktisch jachtexamen moet u in het bezit zijn van een van de volgende documenten:
 • Een geldig getuigschrift van het theoretische deel van het Vlaamse jachtexamen. Het getuigschrift mag maximaal drie jaar oud zijn.
 • Een geldig getuigschrift van het theoretische deel van het jachtexamen in Wallonië, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg. Het getuigschrift mag maximaal drie jaar oud zijn.
 • Een geldig Vlaams jachtverlof van voor 1995.
   
U mag niet deelnemen aan het praktische jachtexamen:
 • Als u ontzet of vervallen bent verklaard van het recht om wapens te dragen.
 • Als u veroordeeld bent voor een jachtmisdrijf. Deze regel geldt voor veroordelingen die minder dan twaalf maanden oud zijn en voor alle veroordelingen voor jachtmisdrijven die gepleegd zijn met verboden wapens, in bende, bij nacht, met verboden tuigen of met motorvoertuigen. 
 • Als u zich niet hebt gehouden aan de strafrechtelijke verplichtingen die volgen uit een veroordeling voor een jachtmisdrijf.
 • Als u veroordeeld bent voor een misdrijf waarbij daden van geweld of weerspannigheid zijn gepleegd.
   

Vereiste documenten

 • Uittreksel uit het strafregister: Bij het inschrijvingsformulier moet u een uittreksel uit het strafregister toevoegen dat is afgeleverd conform artikel 596.1-10:jacht van het Wetboek van Strafvordering. Dat uittreksel wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de woonplaats van de kandidaat. Dit uittreksel mag op moment van inschrijving niet ouder zijn dan 2 maand.
 • Attest medische en psychische geschiktheid: De federale Wapenwet eist dat de medische en psychische geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren is gecontroleerd vooraleer iemand een wapen mag gebruiken. Elke examenkandidaat moet daarom voor de inschrijving voor het praktisch jachtexamen langs gaan bij een arts om dit attest te laten invullen.

Drie proeven

Het praktische jachtexamen bestaat uit drie vakken.
Vak 1: veilig omgaan met vuurwapens en munitie
Voor dit vak moet u:
 • Een geweer monteren en demonteren
 • Een buks grendelen en ontgrendelen
 • Een geweer en buks laden en ontladen
 • Een vuurwapen (buks en geweer) dragen tijdens de jacht
 • Een hindernis nemen met een vuurwapen tijdens de jacht
 • Afstanden schatten op open terrein en in het bos
 • Met een vuurwapen schieten tijdens de jacht
De minimumscore voor deze proef is 12 op 20.
De wapens die u moet kennen vindt u op deze lijst met wapens voor het praktisch jachtexamen 2022 (pdf) >

Vak 2: schietvaardigheid met het hagelgeweer
Voor dit vak moet u tien schoten afvuren op een bewegend doel. Per treffer worden twee punten toegekend. De minimumscore voor deze proef is 10 op 20. 

Vak 3: schietvaardigheid met het kogelgeweer
Voor dit vak moet u tien patronen afvuren op een vaste schietschijf, met of zonder steun. Elke treffer binnen een diameter van 10 centimeter is goed voor 2 punten. De minimumscore voor deze proef is 10 op 20.

U moet slagen voor het eerste vak om aan de volgende twee vakken te kunnen deelnemen. 

Wie niet voor het volledige examen slaagt, maar wel slaagt voor vak 1, vak 1 en vak 2 of vak 1 en vak 3, krijgt daarvan een deelbewijs. Dat deelbewijs blijft drie jaar geldig. Kandidaten zijn bij een volgend praktisch examen vrijgesteld voor de onderdelen waarvoor ze een geldig deelbewijs kunnen voorleggen. 
 

Opleiding

Natuur en Bos organiseert zelf geen opleidingen voor het jachtexamen. Er bestaan wel organisaties die een opleiding voorzien, zoals www.jachtopleiding.bewww.jachtexamen.be en www.jagersliga.be.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor het praktische jachtexamen bedraagt:
 • 180 euro voor kandidaten die inschrijven voor het volledige examen
 • 100 euro voor kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 ‘Veiligheid’
 • 40 euro voor kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 ‘Veilige omgang met vuurwapens’ en vak 2 ‘Schiet-vaardigheidsproef met het hagelgeweer’
 • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 ‘Veilige omgang met vuurwapens’ en vak 3 ‘Schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer’.
   

Examenresultaat consulteren

Alle kandidaten ontvangen hun examenresultaat per brief. Kandidaten met een Belgisch rijksregisternummer kunnen hun resultaat ook terugvinden via de rubriek ‘Resultaat van het examen’ in het e-loket. Zodra bekend is dat u geslaagd bent, mag u een jachtverlof aanvragen. U hoeft daarvoor niet te wachten op het papieren getuigschrift dat u later per aangetekende post wordt toegezonden. 

De bekendgemaakte resultaten van het praktische jachtexamen zijn definitief. Er wordt niet telefonisch of via e-mail over gecommuniceerd.
 

Geslaagden praktisch jachtexamen 2023

In 2023 schreven 451 kandidaten zich in voor het praktisch jachtexamen. 224 personen slaagden voor het examen.
 

Contact

Hebt u nog een vraag over het praktische jachtexamen: jachtexamen@vlaanderen.be.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0