Theoretisch jachtexamen

Afbeelding
Icoon Jagen
Natuur en Bos organiseert het theoretische jachtexamen één keer per jaar.

Waar en wanneer?

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 30 april 2022 om 9 uur het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. 

De geldig ingeschreven kandidaten worden uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld.
 

Wie kan deelnemen?

Iedereen die minstens zeventien jaar oud is op de datum van het theoretisch examen kan deelnemen.
 

Leerstof

Het theoretische jachtexamen bestaat uit een schriftelijke proef met 60 meerkeuzevragen over drie vakken:
  • Vak 1: wetgeving
  • Vak 2: fauna
  • Vak 3: jachtwapens en munitie
     
Om te slagen moet u voor elk vak minstens de helft van de punten scoren. In totaal moet u minstens 60 procent behalen, dat staat gelijk aan een score van 36 op 60. Een correct antwoord levert één punt op, een blanco antwoord nul punten. Voor een fout antwoord wordt een half punt afgetrokken. 

Het theoretisch jachtexamen van 2022 behandelt de leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Voor de onderdelen die over wetgeving gaan, gaat het om de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2022. Voor wat betreft punt 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, kunt u de wetgeving in het document ‘officieuze coördinatie van de Vlaamse jachtreglementering en gerelateerde wetgeving’ terugvinden.
 

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro.
 

Hoe kunt u zich inschrijven?

U kunt inschrijven en betalen via het elektronisch inschrijvingsformulier op het e-loket.
  • De inschrijvingen starten vanaf 1 januari 2022.
  • Om te kunnen deelnemen moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 16 maart 2022 ingediend zijn.
     
Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be. Bij problemen met het e-loket kan Natuur en Bos dit ook voor andere kandidaten toelaten.
 

Examenresultaat consulteren

Alle kandidaten ontvangen hun examenresultaat via een aangetekende brief op het adres dat u invulde op uw inschrijvingsformulier.

Kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen de resultaten ook raadplegen in hun persoonlijk inschrijvingsformulier op het e-loket van Natuur en Bos via de rubriek ‘Resultaat van het examen’.

Er wordt op geen enkele andere manier over het examenresultaat gecommuniceerd.
 

Contact

Hebt u toch nog een vraag over het theoretisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be