Theoretisch jachtexamen

Afbeelding
Icoon Jagen
Natuur en Bos organiseert het theoretische jachtexamen één keer per jaar.

Waar en wanneer?

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 20 april 2024 het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd te Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node). Het jachtexamen wordt in 4 sessies georganiseerd. De kandidaten kunnen zich vanaf woensdag 3 januari 2024 inschrijven voor een sessie naar keuze. De inschrijvingen voor dit examen werden afgesloten op 13 maart 2024.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert in 2024 een tweede examenmoment! Inschrijven kan vanaf 22 april 2024 tot uiterlijk 6 mei 2024, voor het theoretisch jachtexamen op 1 juni 2024 in Leuven.  

De geldig ingeschreven kandidaten worden uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld.
 

Wie kan deelnemen?

Iedereen die minstens zeventien jaar oud is op de datum van het theoretisch examen kan deelnemen.
 

Leerstof

Het theoretische jachtexamen bestaat uit een schriftelijke proef met 60 meerkeuzevragen over drie vakken:
 • Vak 1: wetgeving
 • Vak 2: fauna
 • Vak 3: jachtwapens en munitie
   
Om te slagen moet u voor elk vak minstens de helft van de punten scoren. In totaal moet u minstens 60 procent behalen, dat staat gelijk aan een score van 36 op 60. Een correct antwoord levert één punt op, een blanco antwoord nul punten. Voor een fout antwoord wordt een half punt afgetrokken. 

Het theoretisch jachtexamen van 2023 behandelt de leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Voor de onderdelen die over wetgeving gaan, gaat het om de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2022. Voor wat betreft punt 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, kunt u de wetgeving in het document ‘officieuze coördinatie van de Vlaamse jachtreglementering en gerelateerde wetgeving’ terugvinden.
 

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro.
 

Hoe kunt u zich inschrijven?

U kunt inschrijven en betalen via het elektronisch inschrijvingsformulier op het e-loket.

Theoretisch jachtexamen van 20 april 2024:
 • De inschrijvingen starten vanaf 3 januari 2024.
 • Om te kunnen deelnemen moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 13 maart 2024 ingediend zijn.
   
Theoretisch jachtexamen van 1 juni 2024: 
 • De inschrijvingen starten vanaf 22 april 2024
 • Om te kunnen deelnemen moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 6 mei 2024 ingediend zijn.
   
Kandidaten zonder Belgisch rijksregisternummer kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be.
 

Opleiding

Natuur en Bos organiseert zelf geen opleidingen voor het jachtexamen. Er bestaan wel organisaties die een opleiding voorzien, zoals www.ikwordjager.be, www.jachtopleiding.be en www.jachtexamen.be.
 

Oefenmodule

In januari 2025 vind je hier een link naar een examen van 2024. Je kan de oefenmodule dan gebruiken om vertrouwd te raken met de examensoftware en om je kennis te testen.
 

Examenresultaat consulteren

Alle kandidaten ontvangen hun examenresultaat via een aangetekende brief op het adres dat u invulde op uw inschrijvingsformulier.

Kandidaten met een Belgisch rijksregisternummer kunnen de resultaten ook raadplegen in hun persoonlijk inschrijvingsformulier op het e-loket van Natuur en Bos via de rubriek ‘Resultaat van het examen’.

Er wordt op geen enkele andere manier over het examenresultaat gecommuniceerd.
 

Theoretisch jachtexamen 2023

In 2023 namen 556 kandidaten deel aan het theoretisch jachtexamen. 377 personen slaagden voor het examen.
 

Contact

Hebt u toch nog een vraag over het theoretisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0