Wild in Zicht

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceert Wild in Zicht (www.wildinzicht.be): een nieuwe online tool om schade en waarnemingen van wilde dieren in beeld te brengen. Die informatie gebruikt Natuur en Bos om zowel het beleid als het beheer voor een aantal specifieke soorten te verfijnen. Het gaat bijvoorbeeld om het everzwijn, de marter, de wolf… maar ook over een aantal invasieve exoten in onze natuur zoals de Chinese muntjak of de Nijlgans. Het is niet de bedoeling om, wat waarnemingen betreft, concurrentie met waarnemingen.be te voeren. Het gaat om een neutraal platform waarop burgers kunnen bijdragen aan het beleid.

Schade en overlast monitoren

Wilde dieren duiken steeds vaker in Vlaanderen op en kunnen voor overlast zorgen. Natuur en Bos wil meer en betere natuur in Vlaanderen. En wilde dieren horen thuis in onze natuur. Maar we willen ook schade en overlast zorgvuldig monitoren en waar nodig het beleid en ook de beheerstrategie bijsturen.

In Vlaanderen brengen een aantal tools nu al onze fauna en flora in beeld. Via waarnemingen.be delen natuurliefhebbers en -professionals hun waarnemingen en krijgen we een mooi beeld van welke soorten er in heel Vlaanderen voor de lens verschijnen. De jachtsector richt zich met 'Wilder’ op dieren die via jacht beheerd kunnen worden.

Met 'Wild in Zicht' vult Natuur en Bos in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) die tools aan. Naast waarnemingen kan elke gebruiker via Wild in Zicht ook schade door wilde dieren melden en eventueel meteen een schadevergoeding aanvragen.

De schademeldingen bieden een extra inzicht in mogelijke overlast door wilde dieren en kunnen zo beleid en beheer op het terrein beter sturen.

Alle input van www.wildinzicht.be, www.waarnemingen.be en www.hvv.be/Wilder wordt gebundeld door het INBO en geeft een breed en geconsolideerd beeld van onze fauna.
 

Gebruiksvriendelijk en laagdrempelig

Wild in Zicht is op elk scherm makkelijk te gebruiken en verlaagt zo de drempel voor (schade)meldingen. Ook de toegang is eenvoudig: waarnemingen kan men anoniem melden. Voor schademeldingen volstaat het mailadres. Voor een volledige gebruikerservaring (historiek van meldingen,  aanvraag van een vergoeding…) moet men wel nog aanmelden via Itsme of eID.

In de toekomst krijgt Wild in Zicht nog extra mogelijkheden. Zo zullen landbouwers informatie kunnen krijgen over everzwijnen in de buurt van percelen zodat men tijdig voorzorgen kan nemen om de oogst te beschermen.

 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0