Schade door jachtwild of beschermde dieren

Aalscholver of blauwe reiger – Bever – Das – Duif – Edelhert of damhert – Eend – Everzwijn – Gans – Konijn of haas – Kraaiachtige – Meerkoet of waterhoen – Meeuw – Ree – Steenmarter – Vleermuis – Vos – Wolf – Zangvogel – Zwaan
Schade aan gewassen en teelten - Schade aan bossen - Schade aan gronden - Schade aan visserij - Schade aan vee of neerhofdieren - Schade aan gebouwen - Schade aan auto’s