Schade door jachtwild of beschermde dieren

Afbeelding
Icoon Schade
Gevallen van schade of overlast, zoals aangepikt fruit, omgewoelde akkers of dood pluimvee, stellen jachtwild en beschermde dieren in een slecht daglicht. Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade voorkomen en mensen en dieren succesvol laten samenleven. Natuur als goede buur!

Welk dier richtte schade aan?

Aalscholver of blauwe reiger – Bever – Das – Duif – Edelhert of damhert – Eend – Everzwijn – Gans – Konijn of haas – Kraaiachtige – Meerkoet of waterhoen – Meeuw – Ree – Steenmarter – Vleermuis – Vos – Wolf – Zangvogel – Zwaan

Soorten schade door een dier

Schade aan gewassen en teelten - Schade aan bossen - Schade aan gronden - Schade aan visserij - Schade aan vee of neerhofdieren - Schade aan gebouwen - Schade aan auto’s
 

Wild in Zicht

Nieuwe tool ‘Wild in Zicht’ geeft inzicht in wilde dieren in Vlaanderen en verlaagt drempel voor schademeldingen