Schadevergoeding aanvragen

Afbeelding
Icoon Schade
Belangrijke schade aan goederen, gewassen, teelten, oogsten, bosaanplantingen en landbouwdieren komt in aanmerking voor een schadevergoeding. Die kunt u aanvragen via het e-loket Fauna en Flora. Er gelden wel enkele voorwaarden. 

Welke schade wordt vergoed?

Voorkomen is beter dan genezen. Vreest u schade door dieren, neem dan zeker de juiste voorzorgsmaatregelen. Daarmee kunt u veel onheil voorkomen. Hebt u toch schade geleden, dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een vergoeding. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schade door jachtwildsoorten en beschermde soorten. 
 • Jachtwildsoorten
  Jachtwildsoorten zijn soorten die vermeld staan in artikel 3 van het Jachtdecreet. Als een jachtwildsoort schade aanricht aan gewassen, vee, bossen, wateren of andere goederen komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een vergoeding.
  • De schade bedraagt meer dan 300 euro.
  • U nam de nodige basismaatregelen om de veroorzaakte schade te voorkomen. 
  • Het gaat om schade door een wildsoort waarop de jacht het hele voorbije jaar niet geopend was en die ook niet bestreden mocht worden op de getroffen percelen.
  • De betrokken wildsoort is afkomstig uit een natuurgebied dat beheerd wordt door de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging.
    
 • Beschermde diersoorten
  Beschermde diersoorten zijn soorten die beschermd worden volgens het Natuurdecreet van 1997 en/of het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Als beschermde diersoorten schade aanrichten aan gewassen, vee, bossen of visserij (schade aan goederen telt NIET mee) komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een vergoeding. 
  • De schade bedraagt meer dan 300 euro.
  • U nam de nodige basismaatregelen om de veroorzaakte schade te voorkomen. 
  • Schade door kraaien, kauwen en eksters aan gewassen (inclusief fruit) en schade door gaaien en spreeuwen aan professionele fruitteelt komen niet in aanmerking voor een vergoeding. 
    
Om recht te hebben op een schadevergoeding moet u het verband kunnen aantonen tussen de geleden schade en de betrokken diersoort. Na het vaststellen van de schade hebt u maximaal 12 werkdagen de tijd om een vergoeding aan te vragen. Dat doet u bij voorkeur via het e-loket Fauna en Flora. Het eigen risico (de franchise) van een schadedossier wordt vastgesteld op 5 procent, met een minimum van 250 euro per aanvrager per jaar. Vergoedingen lager dan 50 euro worden niet uitbetaald. 
 

Welke schade wordt niet vergoed?

In sommige gevallen komt u niet in aanmerking voor een vergoeding als u schade hebt geleden. Dat is onder meer het geval:
 • Als de schade minder dan 300 euro bedraagt
 • Als de schade al hersteld is
 • Als u geen preventieve basismaatregelen hebt genomen om de schade te voorkomen
 • Als u de schade niet binnen een redelijke termijn hebt vastgesteld
 • Als u de schadevergoeding niet correct of niet tijdig (binnen 12 werkdagen na de vaststelling) hebt aangevraagd
 • Als de schade veroorzaakt werd door wildsoorten waarop het voorbije jaar jacht, bijzondere jacht of bestrijding was toegestaan
 • Als de schade veroorzaakt werd door een bejaagbare wildsoort uit een bos- of natuurreservaat of een erkende natuurzone waarin de jacht op de betrokken soort het voorbije jaar geopend was, of waar bestrijding van de betrokken soort was toegestaan
 • Als de schade veroorzaakt werd door een niet-beschermde diersoort of een soort die bestreden mag worden, zoals de bruine rat en alle uitheemse soorten
 • Als de schade veroorzaakt werd door een beschermde soort waarvoor een afwijking op het Soortenbesluit werd toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om spreeuwen, gaaien en andere beschermde kraaiachtigen die bestreden mogen worden om schade aan professionele fruitteelt te voorkomen
 • Als het gaat om schade aan goederen die veroorzaakt werd door een beschermde soort
   

Hoe vraag ik een schadevergoeding aan?

De procedure om een schadevergoeding aan te vragen is eenvoudig.
 • Vul het aanvraagformulier ‘Vergoeding schade door niet-bejaagbaar wild of beschermde soort’ in, bij voorkeur via het e-loket Fauna en Flora. De papieren versie is ook nog beschikbaar 
 • U kunt een schadevergoeding aanvragen binnen de 12 werkdagen na het vaststellen van de schade
 • Zowel landbouwers als particulieren kunnen een schadevergoeding aanvragen. Als de schade werd toegebracht aan land- of tuinbouwpercelen, of aan landbouwdieren die op deze percelen waren ondergebracht, dan moet de aanvrager kunnen aantonen dat de percelen als landbouwgrond geregistreerd zijn, op basis van het landbouwdecreet van 22 december 2006
   
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0