Projectoproep Natuur in je School

Afbeelding
Icoon Subsidies
Bij het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van de natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.
 

Wat?

Via deze oproep wil het Agentschap Natuur en Bos onderwijsinstellingen stimuleren om hun schoolomgeving te vergroenen en hierbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit. 

De projectoproep Natuur in je School wil projecten ondersteunen die initiatief nemen om een natuuroplossing te realiseren ter ondersteuning van hun onderwijsopdracht. Hierbij komen ze tegemoet aan de noden van de school op vlak van het welzijn op school (leerlingen, personeel en andere gebruikers) en de onderwijsmissie en dragen ze bij aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur. De projectvoorstellen moeten al een uitgewerkt idee hebben over hoe de schoolomgeving ingericht zal worden.

Een projectvoorstel indienen kan van 30 juni tot en met 1 oktober 2022.
 

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot onderwijsinstellingen. Aanvragers mogen tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoren.

Een project kan maar door één aanvrager ingediend worden. In geval van meerdere partners die het projectvoorstel gezamenlijk indienen, wordt één partner aangeduide als aanvrager. De aanvrager is ook de begunstigde. Een aanvrager kan slechts financiering ontvangen voor één project. Er is geen beperking in het aantal projecten waaraan men als partner kan deelnemen.
 

Bedrag

Natuur in je School financiert maximum 75% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt minimum 20.000 euro en maximum 150.000 euro.
 

Voorwaarden

Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar de uitvoering moet wel binnen een termijn van één jaar, na kennisgeving van financiering, van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn van twee jaar.
  • Het project ligt in het Vlaams Gewest
  • Het project moet leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte OF tot een verbetering van de natuurkwaliteit. 
  • Het project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. Wat het onderhoud betreft moeten de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer gevolgd worden.
  • Alle voorwaarden en de volledige procedure vindt u in het reglement van de oproep.

DOWNLOAD HET REGLEMENT (pdf - 156 KB)
 

Procedure

Vanaf 30 juni kunt u uw aanvraag starten via het e-loket.
 

Vragen?

Nog geen antwoord gevonden? Stuur een mailtje natuurinjeschool.anb@vlaanderen.be met je vraag.

Je kan deelnemen aan de digitale infosessie op dinsdag 6 september 2022 van 16u-17u. Tijdens deze infosessie wordt het reglement overlopen en geven we antwoord op jullie vragen.