Overzicht van risicovolle activiteiten

Afbeelding
Icoon Toegankelijkheid
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende risicovolle activiteiten die in de natuur georganiseerd worden. Staat uw activiteit er niet bij of twijfelt u? Contacteer ons dan!

Grootschalige sportevenementen

Grootschalige sportactiviteiten op de toegankelijke wegen worden als risicovol beschouwd, met een aanwezigheid (inclusief de te verwachten toeschouwers) vanaf:
 • 100 mountainbikers of veldrijders (cyclocrossers)
 • 25 ruiters
 • 10 menners of mushers
   

Filmopnames en fotoshoots

Voor commerciële filmopnames en fotoshoots wordt steeds een overeenkomst opgemaakt door Natuurlocaties. Deze dienst bekijkt per aanvraag de mogelijkheden met de lokale beheerders.  

Niet-commerciële fotoshoots (zoals huwelijksreportages of communiefoto’s) kunnen zonder aanvraag plaatsvinden in natuurgebieden van Natuur en Bos op voorwaarde dat alle deelnemers zich op de wandelpaden of in de voorziene zones voor wandelaars begeven en er geen materiaal wordt geplaatst in het natuurgebied (tent, prieel, meubels, verlichting…). 
 

Geocaching

Aan welke voorwaarden moet een cache voldoen?
Caches moeten veilig worden aangemaakt: ze mogen de zoeker of bomen niet verwonden, ze moeten onschadelijk zijn voor de omgeving en ze mogen de wilde dieren niet verstoren.

Om de natuur te beschermen mag u geocaches nooit plaatsen in verblijfplaatsen van dieren zoals nestkasten of holen in de grond en in bomen.  Geocaches mag u ook nooit aanbrengen op kwetsbare plekken zoals ruïnes, moerassen of voorjaarsflora.

Waar mag u een cache verstoppen (met of zonder toestemming)?
Voor natuurgebieden met goedgekeurde toegankelijkheidsregelingen gelden volgende afspraken:
 • In speelzones verstopt u geen geocaches
 • Tot een afstand van 3 meter van de rand van de opengestelde weg mag u een cache verstoppen op voorwaarde dat u een toestemming van de eigenaar van het gebied hebt
 • In vrij toegankelijke zones of struinnatuur mag u uw cache overal plaatsen
   
Aan wie moet u toestemming vragen?
U vraagt toestemming aan de eigenaar van het natuurgebied. Op deze kaart kunt u nakijken aan wie u een toestemming moet vragen.

Belangrijk is dat u zoveel mogelijk informatie en fotomateriaal toevoegt om de aanvraag vlot te kunnen afhandelen.

Wat zijn de spelregels rond geocaching in de domeinen van Natuur en Bos?
In onze natuurdomeinen mag u zonder schriftelijke toestemming geocaches plaatsen tot een afstand van 3 meter langs een opengesteld pad en tot op een hoogte van maximaal 3 meter. Onze domeinen zijn donkergroen gekleurd op de kaart.

Het verstoppen van geocaches mag niet op voormelde kwetsbare plekken, maar ook niet in hondenlosloopzones, speelzones en begrazingszones. Boomklimcaches, hengelcaches en ondergrondse caches zijn verboden. De boswachter kan geocaches verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden. Natuur en Bos is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan caches.
 

Kleiduifschieten

Kleiduifschietstanden worden nergens toegestaan in natuurgebieden.
 

Paintball, airsoft, lasergames en boogschieten

 • Hiervoor is altijd een toestemming van de beheerder van het natuurgebied vereist
 • Toestemming kan nooit op permanente basis worden gegeven.
 • Bij de beoordeling om de activiteit occasioneel toe te staan wordt nagegaan of voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om kwetsbare en verstoringsgevoelige fauna en vegetaties te beschermen.
 • Na de activiteit moet de inrichter alles in zijn oorspronkelijke toestand herstellen.

Beperkende voorwaarden per discipline:
 • Paintball en airsoft  
  • Nooit toegestaan in speciale beschermingszones (Europese natuurwetgeving), Vlaams-Ecologisch-Netwerkgebieden of gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4. 
  • Occasioneel toegestaan in de overige natuurgebieden als het geluidsniveau van de activiteit, gemeten in de aanpalende speciale beschermingszones, Vlaams-Ecologisch-Netwerkgebieden of gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4, de geluidsdrempel van 45 dB niet overschrijdt en de verstoring van de rust van de andere gebruikers beperkt wordt tot het minimum. 
 • Lasergames 
  • Niet toegestaan in speciale beschermingszones (Europese natuurwetgeving), Vlaams-Ecologisch-Netwerkgebieden of gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4, behalve in door Natuur en Bos aangeduide speelbossen of speelzones. 
  • Occasioneel toegestaan in de overige natuurgebieden. Belangrijke criteria daarbij zijn minimale interactie met andere gebruikers en de te verwachten ecologische schade. De toestemming kan voorwaarden opleggen.
 • Handboogwedstrijden (zowel vast als jachtparcours)
  • Nooit toegestaan in speciale beschermingszones (Europese natuurwetgeving), Vlaams-Ecologisch-Netwerkgebieden of gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4. 
  • Occasioneel toegestaan in de overige natuurgebieden op voorwaarde dat de veiligheid van andere gebruikers gegarandeerd is.
    
Samenvatting:
  SBZ VEN Gebied met natuurbeheerplan type 3 of 4 Overige natuurgebieden
Paintball en airsoft / / / Occasioneel op percelen zonder natuurstreefbeeld + beperking geluidsoverlast
Lasergames Enkel speelzones Enkel speelzones Enkel speelzones Occasioneel
Handboogschieten (parcours of vast) / / / Occasioneel

 

Metaaldetectie

In principe is metaaldetectie niet toegelaten in de domeinen van Natuur en Bos. Dat voorschrift moet de erfgoedwaarden beschermen die zich nog in de ondergrond bevinden van de Vlaamse bossen en natuurreservaten. Bovendien kan het opgraven van vondsten plaatselijk een beschermde vegetatie beschadigen. Ten slotte wil Natuur en Bos voorkomen dat interessante historische overblijfselen verdwijnen in privécollecties. 

Op www.geopunt.be vindt u onder het menu van 'Kaarten en Plaatsen' een categorie 'Overheidsgebouwen'. De kaartlaag 'Percelen Vlaamse overheid' toont de percelen die onder de hoede van Natuur en Bos vallen.

In uitzonderlijke gevallen kan de regiobeheerder een schriftelijke toestemming geven die een afwijking toestaat op het verbod op metaaldetectie. Als u een erkenning hebt als metaaldetectorist bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, kunt u een aanvraag via e-mail met vermelding van uw registratienummer en de naam van het gebied dat u wil onderzoeken naar onze provinciale recreatiemailboxen sturen. Alle vondsten worden eigendom van Natuur en Bos, en worden overgedragen voor gepast onderzoek en archivering. 

In natuurgebieden die geen eigendom zijn van Natuur en Bos moet u steeds de toestemming van de eigenaar vragen.
 

Bushcraft

Bushcraft is de kunst van het (over)leven in en met de natuur. Een van de belangrijkste vaardigheden is het maken van vuur zonder moderne hulpmiddelen zoals aanstekers of lucifers. In plaats daarvan wordt een vuurboog gebruikt. Koken met ingrediënten uit de natuur vormt een ander onderdeel. De trend van het wildplukken speelt daarop in. Knutselen met hout, zoals het uitsnijden van een eetlepel, en het bouwen van primitieve onderkomens zijn andere gesmaakte activiteiten bij het beoefenen van bushcraft.

In het dicht bevolkte Vlaanderen waar de natuur zeer zwaar onder druk staat, kunt u bijna nergens op legale wijze aan bushcraft doen. De regelgeving verbiedt immers het aanleggen van een kampvuur en het kappen van levend hout in de natuur. In vrij toegankelijke zones kunt u met dode takken en bladeren wel een hutje bouwen. Bij het verzamelen van eetbare planten, bessen, paddenstoelen en zaden mag u de paden enkel verlaten in vrij toegankelijke zones. Bovendien mag u zeldzame soorten sowieso niet plukken. Overnachten in de natuur kan enkel op een bivakzone.

Griezeltochten

Rond Allerheiligen en Halloween worden er vaak griezeltochten georganiseerd, ook wel spooktochten of heksentochten genoemd. Grote groepen mensen laten zich de stuipen op het lijf jagen langs een parcours met angstaanjagend uitgedoste acteurs en griezelige rekwisieten als spinnenwebben en doodskisten. Een plaatselijk bos, met donkere paadjes zonder straatverlichting, is daarvoor het ideale decor.

Het Agentschap voor Natuur en Bos verwelkomt tijdens zulke gelegenheden jaarlijks vele duizenden bezoekers. Om de veiligheid van het bos en de bezoekers te garanderen zijn er wel enkele afspraken die organisatoren van griezeltochten moeten respecteren. Zo laat de boswetgeving niet toe dat er vuur gemaakt of gedragen wordt in de Vlaamse natuur. Het dragen van fakkels of kaarsen en het aanbrengen van vuurkorven langs het parcours zijn verboden. Fakkeltochten kunnen dus zeker niet. U mag ook niet zomaar attributen aanbrengen in het bos en dieren worden liefst zo min mogelijk gestoord tijdens hun nachtrust. 

Organisatoren moeten minstens 35 dagen op voorhand schriftelijk toestemming vragen bij de beheerder van het natuurdomein voor hun tocht.  
 • Op deze pagina kunt u nakijken wie de eigenaar is van het natuurgebied en aan wie u dus toestemming moet vragen. 
 • Als de activiteit plaatsheeft in een natuurdomein van ons agentschap vul dan het formulier in dat u vindt op diezelfde webpagina en stuur het naar de correcte provinciale recreatiemailbox.
 • Voeg steeds een duidelijk kaartje toe van het parcours en een heldere verklaring van wat u precies wilt doen in ons natuurgebied.  
Met een schriftelijke toestemming kunt u met een gerust gemoed uw deelnemers laten huiveren!
 

Vuur maken

Vuur maken in of vlak bij een bos of natuurgebied mag niet. In uitzonderlijke gevallen mag u wel een kamp- of kookvuur maken. Lees de regels goed na >

Dronegebruik boven natuurgebieden

Wat mag niet?
Het is verboden om op geringe hoogte boven natuurreservaten te vliegen met een drone.
 • Natuurreservaten zijn gebieden met een natuurbeheerplan type 4. Bekijk de natuurreservaten >
 • Met geringe hoogte bedoelen we een hoogte waarop dieren merkbaar verstoord worden. Het is aan de dronegebruiker om daarvan een goede inschatting te maken. Ontheffing van dit verbod is in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Neem daarvoor contact op met AVES.
 • Opgelet: tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 juli) is het risico op een betekenisvolle verstoring veel groter. Dan blijft u best nog verder uit de buurt met uw drone.

Sommige natuurgebieden verbieden het gebruik van drones in hun beheerplan. Contacteer altijd de boswachter of beheerder als u niet zeker bent.
Het is niet uitgesloten dat er een ander vliegverbod of beperking rust op een natuurgebied. Zo is het bijvoorbeeld verboden om te vliegen boven militaire domeinen, en die kunnen ook binnen een natuurgebied liggen. Dat kunt u checken op map.droneguide.be.

Meer info over de algemene regelgeving rond drones vindt u op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer >

Waar moet u op letten?
 • Op iedere dronegebruiker rust een zorgplicht om schade aan de natuur te voorkomen of te beperken. In afwachting van verder wetenschappelijk onderzoek raden we aan om ook boven Speciale Beschermingszones en VEN-gebieden op zeer geringe hoogte te vliegen, zelfs als zijn het geen natuurreservaten zoals hierboven vermeld. Die gebieden vindt u op Geopunt >  
 • Om verstoring te vermijden raden we aan om binnen een natuurgebied altijd op het wandelpad op te stijgen of te landen met uw drone, tenzij er voldoende open ruimte beschikbaar is.
 • Wetenschappelijk onderzoek over de impact van drones op de natuur is nog volop aan de gang. Hou deze website dus in het oog voor updates of aanvullingen.

Mag u filmen of foto’s maken met uw drone?
Als u wil filmen of foto’s maken boven een natuurgebied, hebt u altijd toestemming nodig van ons Filmloket >
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0