Oeverversteviging

Afbeelding
Icoon lokale besturen

De oever van een waterloop verstevigen kan op veel manieren. De functie van de oever, de esthetische en landschappelijke waarde en de ecologische doelstellingen bepalen de meest geschikte vorm van oeverinrichting.   

Waarom een oever (her)inrichten?

De oever van een waterloop vervult meerdere functies. Hij vangt de krachten en schommelingen van het water op, helpt bij de natuurlijke zuivering van het water, herbergt specifieke fauna en flora, creëert paaiplaatsen voor vissen en biedt recreatieve mogelijkheden (zoals zitplaatsen voor hengelaars). 

Afhankelijk van de belangrijkste functies kan een oever op verschillende manieren worden ingericht: 

  • Een natuurlijke, zacht hellende oever met waterplanten is prima geschikt om water te zuiveren en biedt veel kansen aan dieren en planten. 
  • Een oever met oeverversteviging, bijvoorbeeld damwanden, opgeklapte schotten of vlechtmatten, gaat erosie tegen en biedt vissers veilige zitplaatsen.
     

Concrete richtlijnen

Op onderstaande websites vindt u alle info voor een goede oeverversteviging: