Wijzigingen aan het landschap

Groene ruimte wijzigen of innemen - Gebouw veranderen - Lichthinder en versnippering - Impact op waterhuishouding en waterkwaliteit - Schade aan bomen - Regelgeving