Wat doet de natuurinspectie?

Afbeelding
Icoon Natuurinspectie
De natuurinspectie ziet erop toe dat de regels voor natuurbescherming worden nageleefd, zowel in de domeinen van Natuur en Bos als daarbuiten. Hoe meer bescherming een natuurgebied geniet, hoe strenger we controleren.

Taken van de natuurinspectie

Bossen, natuurgebieden, landbouwgebieden… Veel natuur in Vlaanderen is wettelijk beschermd. Sommige stukken waardevolle natuur krijgen extra bescherming via het Europese Natura 2000-netwerk of het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Vlaanderen heeft wetten en regels vastgelegd om die bescherming concreet af te dwingen. Het team Natuurinspectie van Natuur en Bos zorgt ervoor dat de regels om de natuur te beschermen correct worden nageleefd.

We treden onder meer op tegen:
  • Vissen zonder visverlof of met verboden tuigen
  • Jagen zonder jachtverlof of met verboden tuigen
  • Kappen van bos zonder vergunning
  • Rooien van houtkanten zonder vergunning
  • Doden, vangen of verhandelen van beschermde diersoorten
  • Sluikstorten in natuurgebied

  •  
In elke gemeente staat een natuurinspecteur in voor de handhaving. Elke natuurinspecteur overschouwt zo’n 450 km² (ongeveer twaalf gemeenten).
 

Andere overtredingen

Niet alle meldingen die we binnenkrijgen, vallen onder de bevoegdheid van de natuurinspectie. We zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor uitgehongerde paarden in een weide, verwaarloosde honden of katten of lozingen van giftige stoffen in een visvijver. Op www.milieuhandhaving.be ziet u wie u kunt contacteren bij verschillende soorten hinder of overtredingen
 

Publicaties