Wat doet de natuurinspectie?

Afbeelding
Icoon Natuurinspectie
De natuurinspectie ziet erop toe dat de regels voor natuurbescherming worden nageleefd, zowel in de domeinen van Natuur en Bos als daarbuiten. Hoe meer bescherming een natuurgebied geniet, hoe strenger we controleren.

Taken van de natuurinspectie

Bossen, natuurgebieden, landbouwgebieden… Veel natuur in Vlaanderen is wettelijk beschermd. Sommige stukken waardevolle natuur krijgen extra bescherming via het Europese Natura 2000-netwerk of het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Vlaanderen heeft wetten en regels vastgelegd om die bescherming concreet af te dwingen. Het team Natuurinspectie van Natuur en Bos zorgt ervoor dat de regels om de natuur te beschermen correct worden nageleefd.

We treden onder meer op tegen:
 • Vissen zonder visverlof of met verboden tuigen
 • Jagen zonder jachtverlof of met verboden tuigen
 • Kappen van bos zonder vergunning
 • Rooien van houtkanten zonder vergunning
 • Doden, vangen of verhandelen van beschermde diersoorten
 • Sluikstorten in natuurgebied

 •  
In elke gemeente staat een natuurinspecteur in voor de handhaving. Elke natuurinspecteur overschouwt zo’n 450 km² (ongeveer twaalf gemeenten).
 

Veel voorkomende overtredingen

Sommige overtredingen worden vaker begaan dan andere. De meest voorkomende zijn:
 • Vissen zonder visverlof, op een moment waarop dat niet toegelaten is, of met verboden tuigen 
 • Illegale ontbossing 
 • Wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen (KLE) zonder vergunning, zoals het rooien van een haag, het dichten van een gracht of het nivelleren van een terrein

Waarvoor kunt u niet bij natuurinspectie terecht?

Niet alle meldingen die we binnenkrijgen, vallen onder de bevoegdheid van de natuurinspectie. We zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor uitgehongerde paarden in een weide, verwaarloosde honden of katten of lozingen van giftige stoffen in een visvijver. Op www.milieuhandhaving.be ziet u wie u kunt contacteren bij verschillende soorten hinder of overtredingen. Hieronder vindt u al een klein overzicht:
 
 • Een gewond, dood, of verloren gelopen dier gevonden?  Dan kunt u terecht bij de gemeente, de politie of een opvangcentrum voor vogels of wilde dieren. Lees meer informatie> 
 • Een vraag over een vergunning (kappen van bomen, vegetatie wijzigen…)? Dan kunt u terecht bij onze collega’s van de dienst AVES.
 • Wil u een illegale constructie of milieuhinder melden? Dan kunt u terecht bij het departement Omgeving.
 • Stelde u vissterfte vast?  Meld het dan onmiddellijk aan de lokale politie of milieudienst. 
 • Wil u de aanwezigheid van jeeps, quads of brommers melden in ANDERE gebieden dan natuurdomeinen? Neem dan contact op met de lokale politie.
   
De natuurinspectie is geen interventiedienst die meteen kan uitrukken bij een melding. In dringende gevallen is het beter om eerst de lokale politie te contacteren en pas nadien de overtreding aan ons te melden.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0