Schade of overlast door planten & schimmels

Afbeelding
Icoon Schade
Bepaalde planten, schimmels of ziekten kunnen heel wat schade of overlast veroorzaken. U mag ze zonder toelating bestrijden, zolang u rekening houdt met het milieu en de toegelaten bestrijdingsmiddelen. Meer informatie vindt u op www.zonderisgezonder.be.

Distel

Een distel is een plant met stekels aan de bladeren en de bloemhoofdjes. De naam kan verwijzen naar verschillende soorten distels, zoals akkerdistel, kruldistel of speerdistel. In akkers en graslanden zijn distels vaak ongewenste gasten. Er bestaan wel verschillende manieren om ze weg te houden of te verwijderen

Bestrijden hoeft niet 
Het bestrijden van distels was in Vlaanderen lange tijd verplicht. De ‘wet op de plantenbescherming’ stelde dat “iedere verantwoordelijke de bloei, de zaadvorming en het uitzaaien van schadelijke distelsoorten dient te beletten”. Vandaag wordt de algemene distelbestrijding in Vlaanderen niet meer toegepast. De distel wordt opnieuw erkend als een waardevolle plant in het kader van de biodiversiteit. Het ministerieel besluit van 23 januari 2015 bepaalt dat landbouwers alleen nog de bloei, de zaadvorming en het uitzaaien van de akkerdistel moeten bestrijden, en dat alleen op graslanden. Die regeling maakt deel uit van de voorwaarden om financiële steun te ontvangen. Particulieren hoeven geen enkele distel meer te bestrijden.
 

Essenziekte

Essenziekte of essentaksterfte wordt veroorzaakt door een vrij onbekende schimmel uit Azië. Intussen komt de ziekte in vrijwel heel Europa voor, meestal bij de gewone es en de smalbladige es. De schimmel tast zowel oude als jonge bomen aan en leeft parasitair in bladweefsels en twijgen. Het is nog niet duidelijk hoe de schimmel zich verspreidt.

Een besmetting met essenziekte laat duidelijke sporen na, zoals blaadjes die verdorren en takken die spontaan afbreken of versplinteren. In het geval van essentaksterfte is er geen nood om bomen snel te vellen. Integendeel, er wordt geadviseerd om ze zo lang mogelijk te laten staan, zeker degene die tolerant blijken te zijn voor de ziekte. Hun nakomelingen kunnen dan zorgen voor steeds meer tolerantie in de essenpopulatie.
 

Roetschorsschimmel

Cryptostroma corticale of roetschorsschimmel is een eerder zeldzame, witte boomschimmel die vooral esdoorns aantast. De sporen van de schimmel dringen door via afgebroken takken of krassen in de boomschors. Onder de schors kan de schimmel zich snel uitbreiden, vooral bij warm en droog weer. De eerste tekenen van een besmetting zijn vlekjes op de stam en witte of gele bladeren. Uiteindelijk sterft de boom volledig af.

Roetschorsziekte is niet alleen schadelijk voor bomen. Mensen die vaak in contact komen met de roetschorsschimmel kunnen zware longproblemen ontwikkelen. Concreet gaat het om extrinsieke allergische alveolitis (EAA), een allergische reactie die resulteert in een acute of chronische ontsteking in en rond de longblaasjes.

Vermoedt u dat een esdoorn of een andere boom in het bos besmet is met roetschorsschimmel, contacteer dan Natuur en Bos.
Staat de boom op uw eigen domein dan kunt u een boomverzorger contacteren ter bevestiging. Is de boom op uw domein inderdaad besmet en staat hij op een plek waar veel mensen komen, dan moet hij snel gekapt en verwijderd worden. Om te mogen vellen moet u een omgevingsvergunning of een kapping omwille van acuut gevaar aanvragen. Daarvoor kunt u bij de gemeente terecht. Het vellen zelf laat u het best over aan een professional die de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen. Het versnipperen van de boom mag niet ter plaatse gebeuren om stofwolken met schimmelsporen te voorkomen.