Projectoproep Natuur in je Buurt

Afbeelding
Icoon Subsidies
Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van de natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.
 

Wat?

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook onze biodiversiteit ondersteund wordt.

Een projectvoorstel indienen kan tot en met 8 augustus 2022.
 

Voor wie?

Overheden, verenigingen, met inbegrip van samenwerkingsverbanden, en organisaties kunnen een project indienen.

Vlaamse overheidsinstanties en rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door deze overheidsinstantie, met uitzondering van zorginstellingen, kunnen geen financiële ondersteuning krijgen voor een project. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden met inbreng van eigen middelen.
 

Bedrag

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:
  • Een projectvoorstel type A vraagt een financiering groter dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 100.000 euro.
  • Een projectvoorstel type B vraagt een financiering groter dan of gelijk aan 3.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 15.000 euro. Door het indienen van het projectvoorstel gaat de aanvrager een resultaatsverbintenis aan.
     

Voorwaarden

Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar de uitvoering moet wel binnen een termijn van één jaar, na kennisgeving van financiering, van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn van drie jaar.
  • Het project moet leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte OF tot een verbetering van de natuurkwaliteit. 
  • Het project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. Wat het onderhoud betreft moeten de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer gevolgd worden.
  • Alle voorwaarden en de volledige procedure vindt u in het reglement van de oproep.

DOWNLOAD DE INFOBUNDEL MET HET REGLEMENT (pdf - 1,5 MB)
 

Procedure

Vragen?