Waar en wanneer mag ik vissen of hengelen in Vlaanderen?

Op deze belevingskaart worden de visplaatsen aangeduid, de voornaamste openbare hengelwateren in Vlaanderen. Voor elk hengelwater kunt u informatie raadplegen over lokale toegangsregels, nachtvisserij en het vissen in de periode van 16 april tot en met 31 mei. Vul in het venster rechtsboven de gemeente in waar u wil gaan vissen (of in het venster linksboven de naam van het natuurgebied), klik op het icoontje van de visplaats op de kaart en de informatie verschijnt. 

In de ecologisch waardevolle wateren mag u niet vissen tijdens de nacht en in de paaitijd. De paaitijd loopt officieel van 16 april tot en met 31 mei. In die periode warmt het water stilaan op en planten de meeste vissen zich voort. In de overige viswateren is het vissen in principe het hele jaar door toegelaten. Opgelet: in sommige wateren zijn beperkingen wat betreft toegankelijkheid van toepassing. Respecteer altijd de lokale toegangsregels.
In de binnenwateren in Vlaanderen hebt u een Vlaams visverlof nodig. Om in België te vissen vanaf de kust of in zee hebt u geen visverlof nodig, maar gelden wel bepaalde regels.