Deel 1 Verkenning

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen

U kunt het eerste deel van uw natuurbeheerplan opstellen en indienen via het e-loket. Op die manier kunt u uw dossier op de voet volgen. Lukt het niet met het e-loket, dan kunt u ook een Word-formulier invullen en opsturen.

Deel 1 opstellen via e-loket

U dient Deel 1 Verkenning van het natuurbeheerplan bij voorkeur in via het e-loket.

Ga naar e-loket en open het e-loket ‘Natuurbeheerplan Deel 1 Verkenning’. Als u problemen ondervindt met Internet Explorer, open dan het e-loket in een andere browser.

Het e-loket maakt het opstellen van Deel 1 Verkenning op een vlotte manier mogelijk, waarbij onder meer automatisch een reeks kaarten gegenereerd worden en waar bestaande informatiebronnen maximaal worden ingezet om analyses te genereren.

Via het e-loket verkenning is het mogelijk om tegelijkertijd ook de aanvraag voor erkenning als natuurreservaat in te vullen (enkel voor natuurbeheerplan type vier).

De dossierbehandelaar van Natuur en Bos gaat met het dossier aan de slag terwijl de initiatiefnemer op de voet kan volgen welke stappen worden gezet. Dossierbehandelaar en indiener kunnen ook snel en gericht vragen of verduidelijkingen over het dossier uitwisselen.

Voor natuurbeheerplannen type één kunt u vrij kiezen tussen twee werkwijzen:

  • Optie 1: u dient eerst Deel 1 Verkenning in en stelt pas daarna de standaardfiches (deel 2 tot 5) op.
  • Optie 2: u dient het volledige natuurbeheerplan in één keer in ter goedkeuring. U kunt in het e-loket verkenning de ingevulde standaardfiches voor deel 2 tot 5 opladen.
     

Deel 1 opstellen met Word-formulier

Als het werken met het e-loket voor u te veel problemen geeft, kunt u uw aanvraag voor goedkeuring van Deel 1 Verkenning van een natuurbeheerplan ook invullen op een Word-formulier. Let op: het formulier voor een natuurbeheerplan type één verschilt van het formulier voor een natuurbeheerplan type twee tot vier.

Als ondersteuning bij het overlegproces om Deel 1 Verkenning op te stellen van een natuurbeheerplan type twee tot vier stelt Natuur en Bos een draaiboek ter beschikking, dat vrijblijvend gevolgd kan worden.

U vult dit formulier in en stuurt het per mail of post naar het aanspreekpunt voor natuurbeheerplannen in uw provincie.

Het formulier moet nog niet volledig afgewerkt zijn. De dossierbehandelaar van Natuur en Bos zal contact met u opnemen om een overleg te plannen indien nodig. De dossierbehandelaar beslist of er binnen Natuur en Bos een pre-advies moet gevraagd worden.
 

Goedkeuringsprocedure Deel 1

Voor alle types natuurbeheerplannen

Rood= procedurestap voor de indiener
Groen= procedurestap bij Natuur en Bos
Oranje = procedurestap bij een andere instantie
Afbeelding
goedkeuringsprocedure deel 1 verkenning

Bij de goedkeuring van Deel 1 Verkenning worden volgende punten beoordeeld:
  1. De keuze voor een van de vier types. Komt die keuze overeen met de wettelijke bepalingen i.v.m. het minimale type (ND art. 16ter, §2 en §3)?
  2. Is het globale kader (gekozen natuurstreefbeelden en de invulling van de drie functies) in overeenstemming met de keuze van het type?
  3. Zijn de gekozen natuurstreefbeelden in overeenstemming met het managementplan Natura 2000, het natuurrichtplan en het soortenbeschermingsprogramma?
  4. Voorziet het werkplan voor de inventarisatie de meest aangewezen inventarisaties om de doelen te kunnen uitwerken?
De beheerder van het terrein kan tegen de beslissing over Deel 1 Verkenning een gemotiveerd beroep instellen bij de minister binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0