Natuurstreefbeelden: bereik en beheer climaxvegetatie

Afbeelding
Icoon Subsidies
Hebt u een basissubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden? Dan kunt u een aanvullende subsidie aanvragen voor het bereiken en nastreven van onbeheerde climaxvegetaties.

Wat?

Enkel voor terreinen met een natuurbeheerplan type vier (erkend natuurreservaat) kan aanvullend bij de basissubsidie een jaarlijkse subsidie verkregen worden voor het bereiken en nastreven van onbeheerde climaxvegetaties.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die in aanmerking komen voor de basissubsidie.

Besturen kunnen deze aanvullende subsidie niet krijgen voor terreinen, of delen van terreinen, die beheerd worden door Natuur en Bos, wel voor terreinen die ze zelf beheren.
 

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type vier. Dat beheer heeft betrekking op onbeheerde climaxvegetaties.
 

Bedrag

Een jaarlijkse subsidie van € 175 per ha per jaar.

De subsidie wordt verhoogd tot € 325 per ha per jaar als voldaan is aan deze voorwaarden:
 • Het bosbestand is minstens 100 jaar oud. De beheerder toont dat aan, bij twijfel neemt Natuur en Bos een boorstaal. Minstens 10 bomen per ha moeten 100 jaar oud zijn.
 • Het bos bevindt zich op voedselrijke bodems met potentieel hoge opstandwaarde. Of uw bos hiervoor in aanmerking komt, vindt u door op de kaart PNV (Potentieel natuurlijke vegetatie) op te zoeken of het bos valt onder een van volgende categorieën:
  • Elzen-vogelkersbos
  • Elzen-vogelkersbos met kans op bronbos
  • Beukenbos, eiken-haagbeukenbos of rijke eiken-beukenbos
  • Typisch eiken-beukenbos, droge variant
  • Typische eiken-beukenbos, natte variant
    
Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kunt u doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies (dat vindt u in de lijst informatieve documenten van het natuurbeheerplan) of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS (zip - 613 kB) of een geopackage in QGIS (zip - 160 kB). Daarvoor is een handleiding (pdf - 549 kB) beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

U ontvangt daarvoor jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die u telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.