Ik wil een boom kappen, mag dat zomaar?

Als u een boom/bomen wilt kappen, moet u zich altijd eerst afvragen: bevindt de boom zich in een bos of niet? Is dat niet duidelijk, lees dan de definitie van een bos

IN BOS
Bevindt de boom zich in een bos en staat de kapping niét in een natuurbeheerplan, dan vraagt u eerst een toelating aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos voor ‘kappen van bomen in een bos’ (in wettelijk termen ook wel ‘kapmachtiging’ genoemd). Bij een kapping vanwege veiligheid of ziekten kunt u onmiddellijk ingrijpen zonder kapmachtiging, maar moet u het wel melden en de toestand in het bos herstellen.  U moet er altijd over waken dat het bos na uitvoeren van de werken ook bos blijft. Als er gekapt wordt en bos verdwijnt om aan de grond een ander gebruik te geven (bv. het bouwen van een woning, het aanleggen van een weg), is dat een ontbossing. Dat mag in Vlaanderen niet. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt ontbossen toegelaten met (meestal) de aanleg van nieuw bos (boscompensatie) als voorwaarde.  BUITEN BOS
Kappen van bomen buiten bossen is ofwel verboden, ofwel vergunningsplichtig, ofwel vrij van vergunning. Hierbij spelen doorgaans twee vergunningen : de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen en kleine landschapselementen (d.i. de vroegere natuurvergunning) en/of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (d.i. de vroegere bouwvergunning).  Wilt u een boom kappen in uw tuin, dan hebt u misschien een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ‘hoogstammige bomen’: dat zijn bomen met een stamomtrek groter dan 1 meter omtrek, gemeten op 1 meter boven de grond. Voor kappen van dunnere bomen geldt geen dergelijke vergunning. Dat vraagt u best na bij uw gemeente.

Samengevat: in dit handige beslissingsdiagram kunt u stap voor stap bekijken of u een boom mag kappen of niet. Via de onderlijnde woorden kunt u doorklikken naar pagina’s met meer informatie.