Meeneembeperking en toegelaten vissoorten

Afbeelding
Icoon Vissen

Om het visbestand in Vlaanderen te beschermen mag u slechts een beperkt aantal vissen mee naar huis nemen. Voor sommige soorten geldt een volledige terugzetverplichting.

Meeneembeperking

Hebt u een vis gevangen in een Vlaams viswater, dan mag u die niet ter plaatse consumeren. Het is ook niet toegelaten om een leefnet te gebruiken in het belang van een efficiënte handhaving van de meeneemregels over vissen! Vissen vervoeren, als aasvis gebruiken of tijdens het hengelen bijhouden mag onder bepaalde voorwaarden.

Vissen > 15 centimeter
Als visser mag u maximaal 5 dode vissen groter dan 15 cm vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. U mag dus maximaal 5 exemplaren groter dan 15 cm mee naar huis nemen. Voor paling en snoekbaars is het aantal beperkt tot maximaal 3 stuks. Hebt u bijvoorbeeld al 3 snoekbaarzen en 1 blankvoorn gevangen, dan mag u nog maximaal 1 paling in bezit houden. Let op: u mag enkel dode vissen bijhouden en vervoeren. Alleen paling mag u wel levend in bezit houden en vervoeren. 

Aasvissen ≤ 15 centimeter
Als visser mag u maximaal 20 kleine aasvissen (kleiner of gelijk aan 15 centimeter) vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. Maximaal 5 van die vissen mogen nog leven, de andere aasvissen moeten dood zijn. 

Verboden perioden
Tijdens de paaiperiode (van 16 april tot en met 31 mei) en tijdens de nachtvisserij moet u alle gevangen vissen weer vrijlaten. Vissen tijdens het hengelen in bezit houden of vervoeren is dan volledig verboden.
 

Toegelaten vissoorten

In Vlaanderen mag u maar 10 verschillende vissoorten vervoeren, als aasvis gebruiken of tijdens het hengelen in uw bezit houden. Concreet gaat het om baars, beekforel, blankvoorn, brasem, kolblei of blei, paling rietvoorn, riviergrondel, snoekbaars en winde.

Elke andere vissoort die u vangt (bijvoorbeeld karper, snoek… ), moet u meteen na de vangst voorzichtig weer vrijlaten in het water waar u hem gevangen hebt. Dat geldt zeker voor beschermde soorten. Voor sommige toegelaten soorten gelden bovendien minimum- en maximummaten.
 

Afbeelding
Visserij toegelaten vissoorten

Minimummaten en maximummaten

Vissen die kleiner zijn dan de minimummaat of groter dan de maximummaat, moet u onmiddellijk en voorzichtig weer vrijlaten in het water waar u ze gevangen hebt.

De minimum- en maximummaten variëren naargelang de vissoort. 

 • Beekforel: minimummaat 30 centimeter
 • Paling: minimummaat 30 centimeter
 • Snoekbaars: minimummaat 45 centimeter en maximummaat 70 centimeter


De lengte wordt gemeten van de punt van de bek tot het uiteinde van de staartvin. U kunt tijdens het vissen best altijd een meetlatje op zak hebben.
 

Beschermde vissoorten

Sommige vissoorten zijn in onze wateren heel zeldzaam. Om die soorten in stand te houden genieten ze extra bescherming en mag u ze niet meer vangen. 

De 20 beschermde vissoorten en kreeftensoort in Vlaanderen zijn:

 • Atlantische zalm
 • Beekprik
 • Bermpje
 • Bittervoorn
 • Elft
 • Fint
 • Gestippelde alver
 • Grote marene
 • Grote modderkruiper
 • Houting
 • Kleine modderkruiper
 • Kwabaal
 • Rivierdonderpad
 • Rivierprik
 • Steur
 • Vetje
 • Vlagzalm
 • Zeeforel
 • Zeeprik
 • Inlandse rivierkreeft 


Vangt u per ongeluk toch een beschermde soort, laat de vis of kreeft dan onmiddellijk en voorzichtig weer vrij in het water waar u hem gevangen hebt.
 

Zeevissen

In sommige binnenwateren die in verbinding staan met zee komen ook zeevissoorten voor. De riviervisserij-wetgeving voorziet enkele specifieke regels voor deze vissoorten. 

Zeebaars
Voor zeebaars gelden in de binnenwateren die onder de riviervisserijwetgeving vallen voortaan dezelfde regels als op zee.

 • Minimummaat 42 cm
 • Januari 2024: meeneembeperking van twee zeebaarzen: een hengelaar mag per dag maximaal twee zeebaarzen vervoeren en tijdens het hengelen in zijn bezit houden.
 • Februari en maart 2024: volledige terugzetplicht: elke gevangen zeebaars, ongeacht de lengte, moet u onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst.
 • April tot en met december 2024: meeneembeperking van twee zeebaarzen: een hengelaar mag per dag maximaal twee zeebaarzen vervoeren en tijdens het hengelen in zijn bezit houden.
Raadpleeg het besluit >
 

Lokaal visverbod Achterhaven Zeebrugge
Om zeebaars en andere zeevissoorten te beschermen geldt in het Boudewijnkanaal in Zeebrugge (de Achterhaven) een volledig visverbod ter hoogte van de Kiwiweg en de N350. De verboden zone start ten zuiden van de Pierre Vandammesluis en loopt 200 meter landinwaarts. Raadpleeg het besluit en het kaartje >

Havengebied van Oostende
Raadpleeg hier de kaarten met de toegelaten hengelzones in de Voorhaven en de Achterhaven van Oostende.

Lokale terugzetverplichting Kanaal Gent-Oostende
In het Kanaal van Gent naar Oostende geldt een volledige terugzetverplichting van alle vissoorten in de zeewaartse zone tussen het sas van Slijkens en de N34 over een strook van 500 meter. Raadpleeg het besluit en het kaartje >

Andere zeevissoorten
In afwijking van de meeneembeperking voor zoetwatervissoorten, mag u in de binnenwateren het hele jaar door een onbeperkt aantal dode zeevissen vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. Die regel geldt zowel overdag als ’s nachts, en ook tijdens de paaiperiode van zoetwatervissoorten tussen 16 april en 31 mei. Alleen voor zeebaars gelden andere, strengere regels. In de paaitijd, van 16 april tot en met 31 mei, en tijdens de nachtvisserij, van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang, mag u geen gebruik maken van aasvissen en dus ook geen zeevissoorten gebruiken als aasvis.

Kust-, strand- en zeevisserij
Vissen vanaf het strand, op zee of aan de kust valt niet onder de riviervisserijwetgeving. U hebt er ook geen Vlaams visverlof voor nodig. Voor de recreatieve zeevisserij gelden wel andere regels. Informeer u dus goed voor u op pad gaat.

Terugzetverplichting Zwalm en IJse

In de waterlopen Zwalm en IJse komen nog populaties voor van enkele zeldzame vissoorten waarvoor herstelmaat-regelen worden uitgevoerd. Daarom mag u er geen vissen meenemen. 

In de Zwalm (Oost-Vlaanderen) en de IJse (Vlaams-Brabant) en hun zijwaterlopen is vissen alleen toegelaten met een volledige terugzetverplichting. Elke vis die u vangt, moet u onmiddellijk en voorzichtig weer vrijlaten in het water waar u hem gevangen hebt. Ook aasvissen gebruiken en tijdens het hengelen in bezit houden is niet toegela-ten. De maatregelen zijn bedoeld om de populaties van enkele kwetsbare vissoorten te beschermen. Raadpleeg het besluit over Zwalm en IJse.

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0